KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
EkoEnergia Polska Spółka z o. o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach EkoEnergia Polska Spółka z o. o. z siedzibą 25 – 663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 (dalej: „Administrator”). Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dokonywanymi w ramach realizacji umów w EkoEnergia Polska Spółka z o. o. oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicza Tel. 602779754
  3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w EkoEnergia Polska Spółka z o. o W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  8. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy zawartej z EkoEnergia Polska Spółka z o. o..
  10. Pani/Pana dane mogą nie będą przetwarzane w formie profilowania.
?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania