POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła to jedna z najbardziej obiecujących technologii energooszczędnych, stosowanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Konstrukcja urządzeń umożliwia pozyskanie energii z różnych źródeł, np. ziemi, powietrza i wody. Pompa ciepła w domowym systemie grzewczym pełni takie same zadanie, jak kocioł węglowy, gazowy, czy elektryczny. Służy do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

 

Korzyści płynące z posiadania oferowanej przez nas pompy ciepła:

  • Oszczędność - szacunkowe koszty ogrzewania stanowią około 1/3 wydatków na ogrzewanie tradycyjnym kotłem gazowym lub olejowym
  • Samodzielność - pompa ciepła pozwala całkowicie uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej
  • Prostota instalacji - urządzenie nie wymaga budowy komina, przyłącza gazowego czy też doprowadzania i składowania paliwa
  • Ochrona środowiska - przyczynia się do obniżania emisji dwutlenku węgla, grzanie bezodpadowe, czyste, bez dymu
  • Niski koszt eksploatacji - w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną

 

WSPÓŁPRACA Z NASZĄ FIRMĄ DAJE GWARANCJĘ WŁAŚCIWEGO DOBORU URZĄDZEŃ DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO, FIRMY CZY INSTYTUCJI, TAK BY INWESTYCJA ZWRÓCIŁA SIĘ W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE. DZIĘKI BOGATEMU DOŚWIADCZENIU ZAPEWNIAMY KRÓTKI CZAS MONTAŻU.

 

W naszej ofercie posiadamy pompy ciepła typu:

  • powietrze - woda (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa)
  • grunt - woda (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa)
  • powietrze - powietrze (ciepła woda użytkowa)

 

Pompa ciepła typu powietrze – woda - wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła wymaga najmniejszych nakładów inwestycyjnych. W tym rodzaju pomp, powietrze jest zasysane, schładzane w parowniku pompy ciepła, a następnie ponownie odprowadzane do otoczenia. Urządzenie jest w stanie wytwarzać ciepło przy temperaturze powietrza do – 20°C. Przy niższej temperaturze wstępnie podgrzana przez pompę woda, jest dogrzewana przez dodatkowe źródło ciepła.

Pompa ciepła typu grunt - woda - tego typu urządzenia pozyskują energię z gruntu poprzez instalacje dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Wymiennik poziomy umieszczony jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra. Wymiennik pionowy umieszczany jest na dużej głębokości np. 150 m, w wydrążonym wcześniej otworze. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Tutaj temperatura nawet przy silnym mrozie, bardzo rzadko spada poniżej +5°C. Pompy ciepła pobierają, aż 80 proc. energii cieplnej, potrzebnej do ogrzewania gospodarstwa domowego z gruntu.

Pompa ciepła typu powietrze – powietrze - to urządzenia do podgrzewania wody użytkowej, przeznaczone do montażu wewnątrz budynku. Urządzenia te mają kształt cylindra. W dolnej części umieszczony jest zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 litrów. W górnej części pompy zamontowany jest cały układ podgrzewający wodę. Tego typu pompy z zasobnikiem, są znakomitym rozwiązaniem problemu przygotowania ciepłej wody dla budynków wyposażonych w konwencjonalne źródło ogrzewania. Zimą podgrzewanie ciepłej wody następuje w kotle, natomiast latem podgrzewa ją urządzenie o wysokiej sprawności.

 

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS RODZAJE POMP CIEPŁA ZAPEWNIAJĄ SPRAWNE FUNKCJONOWANIE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I STAŁY DOSTĘP DO CIEPŁEJ WODY.

 

Pompa ciepła typu powietrze – woda Pompa ciepła typu grunt - woda Pompa ciepła typu powietrze – powietrze
do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej   do ciepłej wody użytkowej
pompa ciepła powietrze – woda pompa ciepła grunt – woda pompa ciepła powietrze – powietrze, pojemność zbiornika 200 l
zbiornik kombinowany do C.O. i C. W.U. zbiornik kombinowany do C.O. i C. W.U.  orurowanie, armatura i izolacja
pompy obiegowe   pompy obiegowe  
orurowanie, armatura i izolacja   orurowanie, armatura i izolacja  
  pionowe sondy **  
** Teren piaszczysty (po wykonaniu projektu hydrogeologicznego ujętego w wycenie)

 

 

Zapraszamy do kontaktu w celu doboru i wyceny odpowiedniej instalacji

 

Masz wątpliwości lub pytania? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw pytań i odpowiedzi, które najczęściej dotyczą naszych klientów i licznych realizacji.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania