Oferta

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od października 2013. Firma z powodzeniem startuje w przetargach dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji potrzebnej do uzyskania dofinansowań do OZE, np. fotowoltaiki czy termomodernizacji. Wykonana została przez nas analiza możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej. Polegała ona na wybraniu kilkunastu optymalnych lokalizacji wraz z doborem mocy instalacji. W ramach zadania wykonano również koncepcję i projekty tych instalacji.

 

NASZE REALIZACJE:


- Przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Wykonaliśmy dokumentację projektową i montaż dla gminy Słupsk

  • Na 56 budynkach instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 302,5 kW
  • W 12 budynkach instalacje z pompą ciepła do C.O. i C.W.U.

 - W gminie Słupia Konecka

  • 31 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 159 kW

 - W gminie Daleszyce

  •  31 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy ponad 130 kW

- Projekt, dostawa i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej dla regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej na obszarze Legnicko - Głogowskiego okręgu miedziowego w Ścinawie
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu przepompowni Golędzinów w Warszawie dla firmy VEOLIA Energia Warszawa” o mocy 33 kW.

Masz wątpliwości lub pytania? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw pytań i odpowiedzi, które najczęściej dotyczą naszych klientów i licznych realizacji.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania