Certyfikaty

Certyfikat Steca

Bruk Bet SOLAR

Bruk Bet SOLAR

Bruk Bet SOLAR

Instytut Energetyki Odnawialnej

Instytut Energetyki Odnawialnej

ECO

Galmet

PLATINUM
Referencje
?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania