FAQ

Przygotowaliśmy najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi, przybliżające prace naszych urządzeń

 

 1. Jak działa instalacja fotowoltaiczna?
  • Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Otrzymaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco lub magazynować.
 2. Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne?
  • Panele fotowoltaiczne można zamontować w każdym miejscu, ważne aby były wystawione na działanie promieni słonecznych. Najlepszy jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na dachach domów i budynków gospodarczych, wysięgnikach oraz gruncie.
 3. Jakie występują rodzaje instalacji fotowoltaicznych?
  • Wyprodukowaną energię w instalacji fotowoltaicznej możemy gromadzić nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci  elektroenergetycznej lub w całości zużywać na potrzeby własne. Z uwagi na sposób wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej wyróżnia się dwa typy instalacji:
   Pierwszym z nich jest system on-gridowy czyli taki, który współpracuje z siecią i nie musi posiadać magazynów energii w postaci akumulatorów. Natomiast drugi system off-gridowy nie musi być podłączony do sieci, ale musi posiadać własne, odpowiednio dobrane akumulatory aby zmagazynować nadmiar energii, który nie odbierze instalacja elektryczna. Z uwagi na opłacalność stosowanego rozwiązania systemu on – gridowego – z punktu widzenia klienta, to właśnie tych instalacji montuje się najwięcej. Najprościej ujmując instalacja fotowoltaiczna on-gridowa to system, która zmienia energię słoneczną w energię elektryczną. Głównymi elementami wspomnianego systemu jest generator fotowoltaiczny, w skład którego wchodzi zespół paneli połączonych szeregowo i równolegle tak, aby zapewnić na wyjściu tego generatora odpowiednią wysokość napięcia i wartość natężenia prądu elektrycznego. Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma napięcie około 30 V, więc jest to zbyt mała wartość aby mogła być użyteczna w gospodarstwie domowym. Liczba ośmiu podłączonych szeregowo paneli to napięcie 240 V, które może być z powodzeniem wykorzystane do zasilania lodówki czy pralki.
 4. Jak dobrze dobrać wielkość instalacji fotowoltaicznej?
  • Moc instalacji fotowoltaicznej dobiera się na podstawie analizy rachunków za energię elektryczną. Przykład: 1 kW paneli fotowoltaicznych w Polskich warunkach klimatycznych wytwarza około 850-950 kWh rocznie. Dlatego jeżeli zużywamy 3000 kWh rocznie potrzebujemy instalację fotowoltaiczną o mocy 3-3,5 kW.
 5. Czym się różnią kolektory słoneczne („solary”) od paneli fotowoltaicznych?
  • Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia, pomimo że oba wyglądają podobnie i do pracy potrzebują energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej do podgrzania np. wody.
 6. Czy można dostać dotacje na instalacje fotowoltaiczną?
  • Jest kilka źródeł finansowania instalacji fotowoltaicznych. Najczęściej są to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Urzędy Marszałkowskie i Gminy.
 7. Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć instalację fotowoltaiczną?
  • Tak, Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek podłączyć naszą inwestycję do 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych.
 8. Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji do sieci?
  • Koszt montażu licznika dwukierunkowego leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych oraz z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.
 9. Czy instalacja będzie działać przy częściowym zacienieniu?
  • Instalacje fotowoltaiczne mogą produkować energię także przy częściowym zacienieniu, korzystają z promieniowania słonecznego odbitego i rozproszonego. Jednak wówczas ich sprawność znacznie spada, co wydłuża okres zwrotu kosztów całej instalacji. Najlepiej jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona.
 10. Czy moduły fotowoltaiczne należy odśnieżać?
  • Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii, ale odpowiedni kąt nachylenia paneli sprawia, że śnieg spływa po nich. W miesiącach zimowych (grudzień-styczeń) instalacja produkuje ok kilku % energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od grudnia do stycznia) nie spowoduje dużego spadku produkcji energii.
 11. Co to jest kolektor słoneczny?
  • Kolektor słoneczny służy do odbioru energii cieplnej ze słońca. Energia cieplna z zakresu promieniowania  wychwytywana jest przez powierzchnię absorbera, a następnie przekazywana do czynnika grzewczego (glikol) przepływającego przez kolektor. Nagrzany w ten sposób czynnik transportowany jest w zamkniętym układzie przy pomocy ciśnienia pompy solarnej do zbiornika na wodę. W zasobniku poprzez powierzchnię wężownicy spiralnej, ciepło oddawane jest do wody użytkowej.
 12. Do czego służy instalacja solarna?
  • Najczęściej ciepło z kolektorów służy do ogrzewania ciepłej wody, jednak coraz częściej wykorzystuje się je do dogrzewania budynków, basenów lub do regenracji dolnego źródła dla pompy ciepła.
 13. Jakie są rodzaje kolektorów słonecznych?
  • Kolektory płaskie to pierwsza, a przez to również najbardziej popularna generacja kolektorów słonecznych na świecie. Kolektor płaski działa na zasadzie wężownicy, przez którą płynie czynnik grzewczy - glikol. Wężownica przykryta jest aluminiową blachą, a ta z kolei pokryta jest warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne, tzw. absorberem. Całość przykrywa hartowana szyba solarna osłaniająca urządzenie. Kolektor jest w pełni odporny na każde warunki meteorologiczne.
   Kolektor płaski jest najsprawniejszym systemem w okresie letnim. W miesiącach od marca do września przy właściwie dobranej instalacji jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową osiągając często temperatury powyżej nawet 70 stopni C.
   W okresie zimowym wyższe temperatury uzyska kolektor próżniowy i to nawet do 30%. Oznacza to, że w najkrótsze, najbardziej zachmurzone, zaśnieżone dni kolektor płaski osiągnie temperaturze wody do 20-25 stopni C, kolektor próżniowy natomiast osiągnie 30-35 stopni.
   Kolektor próżniowy rurowy składa się z rur próżniowych w których element zbierający ciepło tzw. absorber znajduje się w próżni. Oznacza to znaczne poprawienie działania kolektora w obrębie naszej szerokości geograficznej. Absorpcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej, dzięki czemu stosując panel tego typu możemy liczyć na znaczne zyski ciepła w instalacji nawet w mroźne zimowe słoneczne dni. Niektóre z kolektorów posiadają zwierciadło dodatkowo doświetlające absorber ze strony odsłonecznej, tzw. lustro CPC. Jest ono wykonane pod rurkami, bądź naniesione na rurkę próżniową, zależy to od producenta.
 14. Jaka jest przewidywana żywotność kolektorów słonecznych
  • Instytucje certyfikujące urządzenia solarne wymagają, aby przewidywany czas eksploatacji kolektora słonecznego był nie krótszy niż 20 lat, bez zauważalnej degradacji właściwości eksploatacyjnych kolektora słonecznego.
 15. Czy kolektory należy czyścić?
  • Czyszczenie kolektorów słonecznych nie jest konieczne. W wyniku zabrudzenia powierzchni szyby kolektorów spowodowanych zanieczyszczeniami atmosferycznymi, zmiany w zdolności odbioru energii słonecznej nie mają praktycznie znaczenia (ok. 3%).
 16. Do czego służy pompa ciepła?
  • Pompa ciepła to jedna z najbardziej obiecujących technologii energooszczędnych stosowanych do ogrzewania domu, jej konstrukcja umożliwia pozyskanie energii cieplnej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda. Źródła te z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny.
   Pompa ciepła w domowym systemie grzewczym pełni takie same zadanie, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, służy do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 17. Czy pompy ciepła mogą być instalowane w domach już wybudowanych i zamieszkałych?
  • Tak, pompa ciepła może być zainstalowana również w domach już zamieszkałych. Należy się dołączyć do istniejącej instalacji, lub wymienić dotychczasowe źródło ciepła na pompy ciepła. Posiadając kocioł na olej, lub gaz płynny klienci często montują pompę ciepła ze względu na znaczną redukcję kosztów eksploatacji.
 18. Czy pompa ciepła może także chłodzić?
  • Tak, pompa ciepła może mieć również funkcję chłodzenia, jest to uzależnione od modelu pompy.
 19. Jaka jest żywotność pompy ciepła?
  • Najważniejszym elementem pompy ciepła jest sprężarka realizująca termodynamiczny obieg chłodniczy/grzewczy. Na ogół jest to również najdroższy element pompy ciepła. W ten sposób rozumiana żywotność pompy ciepła to głównie żywotność samej sprężarki, która przez większość producentów obliczana jest na około 100 tysięcy godzin pracy. Jeżeli przyjmiemy, że średnia roczna ilość godzin pracy pompy ciepła wynosi 3000 (czyli 125 dni ciągłej pracy w ciągu roku), to okaże się, że żywotność pompy ciepła – sprężarki wynosi około 30 lat.
 20. Ile wynosi gwarancja na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła?
  • Gwarancja na sprawność paneli fotowoltaicznych to 25 lat, a na uszkodzenia techniczne 12 lat. Gwarancja na pompy ciepła wynosi 5 lat.
?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania