EcoEnergy WELCOME!

EcoEnergy Poland Ltd.  is a company specialized in the selection, design and assembly of high quality photovoltaic installations, solar thermal collectors and heat pumps. Our offer is dedicated to individual households, companies, institutions and entire municipalities. An experienced and professional team of specialists, takes care of every customer. We prepare the needs analysis, precisely select the installation, which we quickly and easily assemble. Also we help in obtaining funding for this type of investments. We work for clients from all over Poland. So far, we've done hundreds of efficient photovoltaic installations.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania