5
lata pracy
na rynku
403
instalacji
fotowoltaicznych
72
instalacji
pomp ciepła
212
kolektorów
słonecznych

Kalkulator oszczędności

W kilka sekund policz ile możesz zyskać korzystając z instalacji fotowoltaicznej!

Kwotę ostatniego rachunku za prąd

Moc instalacji

Koszt instalacji

Oszczędności po 25 latach

Podane wartości są szacunkowe, po przesłania pełnej, wiążącej oferty potrzebujemy dodatkowych informacji o lokalizacji oraz budynku.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania