Tytuł projektu

„Wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o.”

Krótki opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego przedsiębiorstwa EkoEnergia Polska Sp. z o.o. na bazie, którego opracowana będzie strategia wzornicza.

Audyt wzorniczy obejmie analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście przedsiębiorcy trendów branżowych, analizę potrzeb Wnioskodawcy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

W wyniku audytu opracowana zostanie strategia wzornicza, a więc raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający następujące elementy:

Usługa realizowana w ramach projektu uwzględni planowane do wdrożenia przez firmę EkoEnergia Polska Sp. z o.o. rozwiązania wzornicze zarówno na płaszczyźnie technologicznej, jak i produktowej.

 

Cel projektu

Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Analiza przedsiębiorstwa pod kątem potencjału i potrzeb wzorniczych zostanie przeprowadzona w  oparciu o metodologię Design Management, zakładającą kompleksową analizę różnych obszarów działania firmy.

Audyt zostanie przeprowadzony w poniżej wymienionych obszarach:

Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających.

Celem projektu jest wzrost potencjału i konkurencyjności firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o. poprzez wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

 

 

Wydatki ogółem

71 340,00

Wydatki kwalifikowalne

58 000,00

w tym VAT

0,00

Wnioskowane dofinansowanie

49 300,00

% dofinansowania

85%

Zadzwoń: 500 010 119
?

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania