EkoEnergia Polska Spółka z o.o. realizuje projekty

Wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ", nr: RPSW.01.02.00-26-0023/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" Osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia na lata 2014-2020

Szanowni Klienci!

W trosce o Wasze i o nasze zdrowie ze względu na bieżącą sytuację związaną z koronawirusem zachęcamy Was do kontaktu z nami za pośrednictwem maila edyta.barucha@energia-eko.com lub telefonicznie pod numerem 500 010 119

W sprawach związanych z serwisem prosimy o kontakt za pomocą maila: serwis@energia-eko.com lub pod numerem telefonu 501 476 498

EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Zamknij
?

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania