5
lata pracy
na rynku
403
instalacji
fotowoltaicznych
72
instalacji
pomp ciepła
212
kolektorów
słonecznych

EkoEnergia Polska Spółka z o.o

Ostatnie lata wskazują olbrzymi rozwój instalacji fotowoltaicznych i solarnych na rynku krajowym. W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce zamontowano ich kila tysięcy. Wiąże się to przede wszystkim z dużymi korzyściami jakie daje posiadanie takich systemów oraz z nowymi regulacjami prawnymi, które ułatwiają ich funkcjonowanie w Polsce.

Spółka EkoEnergia Polska funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Firma specjalizuje się w dobieraniu, projektowaniu i montowaniu wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Zaufaj ekspertom

W swojej działalności wykorzystuje odnawialne źródła energii, które są niewyczerpane i dają ogromne możliwości w produkcji energii. Oznacza to, że tak długo jak świecić będzie słońce, powtarzany będzie cykl termiczny przemiany energii słonecznej, wywołujący wiatry, falowanie oceanów, deszcze i zmiany temperatury otoczenia. To właśnie te zjawiska, będące efektem promieniowania słonecznego, można wykorzystywać do produkcji energii nam przydatnej: energii elektrycznej lub energii cieplnej do ogrzewania.

Zasoby energii odnawialnej są niewyobrażalnie duże, lecz tak rozproszone po całej kuli ziemskiej, że wykorzystanie ich nie jest wcale łatwe. Inwestycja w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych jest poparta wieloma argumentami, wśród nich najistotniejsze to: niewyczerpalność tego źródła energii; brak negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza atmosferę; szereg funduszy, dotacji, dofinansowań i niskoprocentowych pożyczek; większa opłacalność od dotychczasowych systemów energetycznych; możliwe zyski ze sprzedaży energii, uniezależnienie się od wyczerpywalnych źródeł energii; przyszłość energetyczna świata.

Doświadczenie

Spółka EkoEnergia Polska pracuje zarówno dla gospodarstw indywidualnych, firm, instytucji, jak i całych gmin. Doświadczony i profesjonalny zespół specjalistów kompleksowo zajmuje się każdym z klientów. Spółka przygotowuje analizę jego potrzeb, precyzyjnie dobiera instalację, którą w sprawny i szybki sposób montuje oraz serwisuje.

Kalkulator oszczędności

W kilka sekund policz ile możesz zyskać korzystając z instalacji fotowoltaicznej!

Kwotę ostatniego rachunku za prąd

Moc instalacji

Koszt instalacji

Oszczędności po 25 latach

Podane wartości są szacunkowe, po przesłania pełnej, wiążącej oferty potrzebujemy dodatkowych informacji o lokalizacji oraz budynku.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania